Sexualundervisning ökar självkänsla

I många utvecklingsländer är abort, preventivmedel och sexualundervisning i skolan ofta obefintligt. Men tack vara Riksförbundet för sexuell upplysning och deras samarbetspartners, har utbildningen även där tagit fart.