Sociala medier vilseleder flickor

Ny studie visar att bilder på slimmade kroppar på sociala medier påverkar unga tjejer negativt