Antalet smittade av klamydia fortsatt högt i Sverige

Jämtland, Stockholm och Värmland har flest fall av sjukdomen