Inoljad hy som osar sex

Chefredaktör Ricki Petrini undrar om den inoljade kroppen lämnat sängkammaren och intagit finrummen på allvar