Ta din hosta på allvar

Hosta ett symptom av en underliggande åkomma från exempelvis en förkylning och då brukar den försvinna av sig själv efter ett par veckor. Men skulle hostan mot all förmodan bli långvarig kan det bero på andra saker som bör utredas.

Hosta kan delas upp i tre typer
Urakut hosta beror oftast på att man satt i halsen
Förkylningshosta som varar i högst tre veckor.
Långdragen hosta som varar mer än åtta veckor kan bero på ett flertal faktorer och bör utredas. Se exempel nedan.

Mykoplasmainfektion: Detta är en bakterieutlöst luftvägsinfektion, som kan ge en torr intensiv hosta som kan pågå under flera veckor, även sedan själva infektionen läkt ut.Lunginflammation: Inflammationen orsakas av flera olika typer av bakterier, ofta i kombination av hög feber och allmänpåverkan men hosta är ett gemensamt symtom. Om sjukdomen orsakas av pneumokockbakterier kan hostan vara slemmig och ibland blodblandad. Vid andra typer av lunginflammation är det vanligare med torrhosta som kan bestå under lång tid. Astma: Hosta kan vara ett symtom vid astma, ibland det enda, och förvärras ofta vid ansträngning.Kikhosta: Vid kikhosta avslutas hostattackerna med den typiska kikningen. I dag är kikhosta ovanligt i Sverige eftersom de flesta är vaccinerade.Tuberkulos: Hosta är även ett av de främsta symtomen vid tuberkulos men också det är numera en ovanlig sjukdom i Sverige. Sömnapné: Kronisk hosta kan också vara ett symtom vid sömnapné -andningsuppehåll i sömnen, ofta i kombination med snarkning. Särskilt vanligt är det hos kvinnor med sömnapné.Bihåleinflammation och hösnuva: Vid dessa tillstånd får man ofta snuva som kan rinna bakåt i svalget och irritera luftvägarna.KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom): Drabbar främst rökare och innebär att lungfunktionen successivt blir allt sämre på grund av en inflammatorisk process som förstör lungvävnaden. Runt 2 300 personer, flertalet kvinnor, dör varje år i sjukdomen. Efterhand som sjukdomen utvecklas får man allt svårare att andas och blir andfådd vid allt mindre ansträngning.

Några andra sjukdomar där hosta kan vara symtom är vissa former av cancer, i synnerhet lungcancer, lungfibros, cystisk fibros, propp i lungan (lungemboli) samt ett antal ovanliga lungsjukdomar och hjärtsvikt. När bör man söka läkare?

Om hostan inte ger med sig inom åtta veckor
Om hostan påtagligt förvärras eller ändrar karaktär
Om man får återkommande luftvägsinfektioner
Om hostan är kombinerad med smärtor i bröstet
Om slemmet är blodigt
Om man hostar gulgrönt slem under mer än en vecka
Vid hosta och feber över 38 grader i mer än fyra dygn
Om barn under två år har irriterande hosta
Om barn får kikningar och kräkningar i samband med hosta

Källa: Boehringer Ingelheim och Pfizer

Bildspel: Ta din hosta på allvar

Bildspel: Ta din hosta på allvar

elina.hasslund@improveme.se

2010-11-17 12:30:00

Publicerad: 17 november 2010

30 smarta skönhetstips inför vintern

Få extra glans och lyster inför årets mörkaste tid