Stroke av dålig luft

improveme.se

Ibland kan det vara härligt att ta en promenad. Men syret är inte alltid så rent där man går. Dålig luft är kopplat till högre risk för stroke, visar studier.

En kort vistelse i en tätt trafikerat omgivning är tillräckligt för att öka en persons risk för stroke, enligt ny undersökning.

Statistik under en tioårig period från en stor strokeanläggning i Boston visade att strokes är mer troliga att uppstå direkt efter en 24-timmarsvistelse i en miljö med dålig luft. Detta bedöms från Enviromental Protection Agencys skala, där ”dålig” ligger under den ”normala” gränsen.

”Vid nivåer som EPA anser generellt sett vara säkra, hittades en betydande påverkan av omgivande luftpartiklar, som är en av många föroreningar i luften”, säger Gregory A. Wallenius, biträdande professor av samhällshälsa på Brown University Medical School.

I undersökningen, som publicerades i Archives of Internal Medicine, jämförde Wallenius och hans kollegor 1 705 strokefall i Boston-området. Alla fall studerades noga med dagliga mätningar av olika luftburna föroreningar, som exempelvis avgaser. Efter en granskning av varje patients medicinska historia konstaterade forskarna att det fanns en 34 procents högre risk för stroke under dagar med dålig luft än de med bra.

Studien visar emellertid inte att luftföroreningar direkt orsakar strokes, men forskare påstår att det är biologiskt sannolikt. Dessutom har de bara utforskat Boston-området och kan därför inte fastställa någonting.

”Att andas dåliga partiklar kan skada det kardiovaskulära systemet på två sätt”, säger Wallenius. ”Om partiklar hittar en väg in till blodflödet kan de göra blodkärl mindre elastiska. De kan också öka aktiviteten av det sympatiska nervsystemet, vilket kan leda till förhöjd hjärtfrekvens och högre blodtryck, som i sin tur utlöser stresshormoner”.

Wallenius råder de som redan löper högre risk för att få en stroke att varsamt vistas i miljöer med dålig luft. ”Det kan ändra hur blodet flyter i kroppen, och de som är känsliga för stroke kan lättare få ett anfall”, menar han.

Men nu ska man inte få panik, förklarar professorn. Det bästa sättet att förhindra anfallet är att leva hälsosamt. Ingen rökning och mycket träning är fortfarande effektivaste sättet att vara säker.

Bildspel: Stroke av dålig luft

Bildspel: Stroke av dålig luft

[email protected]

2012-02-16 11:16:00

Publicerad: 16 februari 2012

Höststäda din sminklåda

Mascara används ofta för länge