Cancer kopplat till snarkning

improveme.se

Nästa gång din partner ber dig sluta snarka – ta det på allvar. Det kan rädda ditt liv.

Snarkningar är huvudsymptomen för sömnapné, ett tillstånd där andningen blir svag eller slutar helt under en del av natten.

Människor med grov sömnapné har fem gånger större risk för att dö av cancer än de som andas lättare under sömnen, enligt en ny studie presenterad på en konferens vid American Thoracic Society.

I undersökningen följdes 1 500 personer under en period på 22 år. Det visade sig att mild eller normal snarkning ökar risken för att dö av cancer.

– Sömnapné minskar syrehalten i blodet, och för att undvika kvävning så utvecklas det nya blodkärl, säger studiens upphovsman Javier Nieto.

De extra kärlen hjälper tumörer att växa snabbare och ge cancerceller fler möjligheter att spridas i blodomloppet till fler delar av kroppen.

Det är fortfarande oklart om sömnapné ökar risken för att få cancer eller om det förvärrar effekterna hos de redan drabbade, mer forskning behövs för detta. Snarkning är dock farligt ändå, eftersom det kan leda till depression, högt blodtryck och hjärtproblem.

Om du inte har något som kan bekräfta att du snarkar så är vårt råd att besöka en doktor. Han eller hon kan då avgöra om du ligger i riskzonen för sömnapné.

Bildspel: Cancer kopplat till snarkning

Bildspel: Cancer kopplat till snarkning

[email protected]

2012-05-25 15:33:00

Publicerad: 25 maj 2012

Höststäda din sminklåda

Mascara används ofta för länge