Restylane-tävling 2-15/2 09

Publicerad: 1 februari 2009

Nu blir fillerbehandlingarna säkrare

Ny utbildning fokuserar på kvalité istället för varumärke