De vill höja kvalitén på fillerbehandlingarna

Skönhetsbolaget Mareli Medical ställer högre krav på branschen