Få profilen tillbaka

Det finns ett flertal behandlingar och metoder som tar bort hänget under hakan. Vi vet vilka som fungerar.

Beautytek är en av flera metoder som kan hjälpa dig trolla bort dubbelhakan. Man använder sig av en maskin med mikroström som krymper fettcellerna och stramar åt löshuden. Metoden arbetar med energibalanser, lymfsystem och ansiktslyft. Cirka tio behandlingar behövs. En behandling kostar cirka 850 kronor.

Smartlipo är en metod som genom en stråle laserljus gör så att fettcellerna smälter. En tunn kanyl slår sönder fettcellerna, fett och slaggvätska rinner ut och tar bort dubbelhakan. Resultatet syns efter en vecka och efter fyra månader har kroppen tagit bort fettcellerna och läkningen är komplett.

Metoden är populär i Tyskland, USA, Italien och har funnits i Sverige i omkring två år. Smartlipo kan även användas på andra fettansamlingar. Ofta räcker det med en behandling. Resultatet sägs bli jämnare än en vanlig fettsugning, läkningen är snabb och du kan gå till jobbet redan nästa dag.

Vid fettsugning tas fettcellerna bort med ett plastikkirurgiskt ingrepp under narkos. Genom små hål sugs fettet bort och dessa sys igen. Hakans form skulpteras av kirurgen. En fettsugning av hakan kostar cirka 15 000 kronor.

Fettsugning kombinerat med hud- och muskelåtstramande ingrepp
är ett mer avancerat ingrepp. Denna behandling är aktuellt när patienten är äldre, eller om patienten har varit överviktig länge och fått mycket löshud under hakan. Dessa hänger ner när fettet sugits bort. Huden kan med denna metod stramas åt och musklerna sys upp för ett gott resultat. Att göra denna behandling kostar cirka 40 000 kronor.

Bailine är en muskeluppträning med simulator som genom elektroniska impulser tajtar till musklerna och drar ihop huden. En behandling kostar cirka 500 kronor, 10 behandlingar för cirka 3600 kronor.

Bildspel: Få profilen tillbaka

Bildspel: Få profilen tillbaka

[email protected]

2011-04-21 07:49:00

Publicerad: 21 april 2011

Höststäda din sminklåda

Mascara används ofta för länge