Kontakt


Publisher
Daniel Nyhlén


Redaktionen
[email protected]


Försäljning
[email protected]


Support
[email protected]


Adress
improveme.se
Ferkens Gränd 1
111 30 Stockholm


Växel
08-611 90 10


Illustration: Alamy

Improveme.se är ett redaktionellt onlinemagasin och är medlem i Tidningsutgivarna, branschorganisationen som arbetar för fria och
konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.