Vägen till framgång – olika egenskaper, olika områden