Är det här världens yngsta fashionistor?

Fyraåringarna har förmodligen dyrare garderob än du