Cancer av diesel

improveme.se

Släng cigaretten och köp en elbil. Dieselavgaser kan framkalla lungcancer, visar ny forskning.

Avgasutsläpp är inte bara farligt för miljön, även lungorna. Det kan till och med orsaka cancer, visar forskning.

World Health Organisations experter menar att exponering av avgasen kan leda till cancer i lungorna och urinblåsan.

I tidigare uttalanden har experter sagt att det kan vara cancerframkallande. Nu höjer emellertid International Agency for Research on Cancer klassificeringen av diesel från grupp 2A till grupp 1, det vill säga från möjlig cancerframkallning till definitiv cancerframkallning.

– När det gäller dieselavgaser och lungcancer så är det väldigt konsekvent resultat, och i stort sett alla studier av god kvalitet visar ett samband mellan dieselavgaser och lungcancerrisken, säger Per Gustavsson till Aftonbladet.

Han satt med i expertgruppen som ligger bakom uppgraderingen av dieselns farlighet.

– Man vet inte i hur grad storstadsbefolkningens ökade cancerrisk beror på diesel, men vi vet att man bör sänka partikelnivåerna i våra storstäder, och där är dieselavgaserna en viktig faktor, fortsätter han.

Gustavsson säger också att arbetsplatser som vistas i dieselmiljöer bör se över säkerheten, och att det finns teknik för att minska avgaserna från dieselfordon.

Bildspel: Cancer av diesel

Bildspel: Cancer av diesel

[email protected]

2012-06-13 13:32:00

Publicerad: 13 juni 2012

Höststäda din sminklåda

Mascara används ofta för länge