Ensamhet påverkar hälsan negativt

Många resonerar för att “få bra vänner är bättre än många mindre bra,“ och det är ju sant. Men hur ser det ut om bristen på vänskapsrelationer påverkar vår hälsa negativt?

Forskarna på Brigham Young University har undersökt riskerna med social isolering och menar att farorna, likt följderna av fetma, kan vara förkortad livslängd, skriver Scienedaily.com. I studien framgår hur olika former av ensamhet kan te sig; att vissa kan vara omringade av folk men fortfarande känna sig ensamma, medan andra medvetet väljer att avskilja sig från allmänheten.

Vetenskapsmännen utgick från en rad olika hälsostudier där över tre miljoner människor medverkade. Forskningen fokuserade på tre områden; ensamhet, social isolering och folk som bodde ensamma, och tog hänsyn till socioekonomiska tillstånd, ålder, kön och deras hälsosystem.

Resultat var att de med färre, eller inga, relationer hade högre hälsorisker än de med bred socialkrets. En av studiens medförfattare, Tim Smith, förklarar att ju mer positiv psykologi vi har omkring oss, desto bättre fungerar vi -både emotionellt och psykiskt.

Dagmawit Alemayehu
Publicerad: 13 mars 2015

Här är 6 saker du inte visste om sex

Fascinerande fakta som du kanske inte visste