Hundspecial

Studie efter studie pekar åt samma håll; hundägare har generellt sett bättre hälsa än de utan hund. Som hundägare blev jag naturligtvis nyfiken på varför…

Hundägare har lägre blodtryck och vilopuls samt är mindre stressade.
Till viss del tack vare ökad motionsmängd men också tack vare hundens avstressande effekt såsom ömhet, närhet och faktiskt beröring -att smeka en mjuk päls sägs vara väldigt avstressande.

Motionsmängden ökar när man är hundägare.
Snömodd, eller regn spelar ingen roll; ungefär var fjärde timme behöver den lille krabaten ut och ägaren med den. Frisk luft i kombination med fysisk aktivitet är en av våra absolut största hälsofrämjare. Studier har kommit fram till att hundägare söker läkarvård hela 21% mer sällan än andra.

Hundar är kontaktfrämjande!
Om du inte tror mig -se filmen ”Hundtricket”. Faktum är att det är lättare att knyta sociala kontakter som hundägare. Undersökningar har t ex visat att normalt ”ensamma” kategorier som änkor/änklingar och pensionärer betydligt mer sällan drabbas av depressioner om de är hundägare.

Hundar hjälper till!
Mögelhundar som letar och hittar skadligt mögel, Cancerhundar som kan sniffa sig till livshotande tumörer, ledhundar -ja listan kan göras lång! Sedan 1970-talet har man i USA arbetat med Animal Assisted Therapy (AAT), i olika projekt. AAT går ut på att hundar fungerar som sällskap på sjukhus, ålderdomshem och andra vårdinrättningar -projekten har gått så pass bra att Sverige börjat följa efter.

Förutom detta har det gjorts studier på hundars inverkan på schizofrena individer samt på barn med autism, mongolism och generella inlärningssvårigheter -alla med positiv resultat tack vare hundens lugnande inverkan.

Den klassiska devisen stämmer alltså –hunden är vår bästa vän!

Bildspel: Hundspecial

Bildspel: Hundspecial

2008-02-22 13:30:00

Publicerad: 22 februari 2008

Arbetar du med en psykopat?

Här är varningstecknen som gör att du måste se upp