Mobilen stör hjärnan

Forskare menar nu att hjärnaktiviteten förändras efter exponering av strålning från en mobiltelefon. Vad detta kommer att innebära är dock ännu oklart.

Tidigare har man förutsatt att strålningen från mobiltelefoner är för svag för att vara skadlig. Men en ny studie har kunnat fastställa att hjärnan faktiskt påverkas.

Den framstående
forskaren Nora Volkow har, tillsammans med kollegor från USA:s Brookhaven National Laboratory vid Department of Energy, skannat av 47 testpersoners hjärnor efter att personerna hållit en mobiltelefon mot örat i 50 minuter.

Mobiltelefonen var
satt i ljudlöst läge och har alltså inte kunnat påverka genom ljud. Ändå kunde forskarna se förändringar i hjärnaktiviteten i de delar av hjärnan som var närmast mobilens antenn. 

Exakt vad detta
får för betydelse kan forskarna inte svara på ännu, men Nora Volkow vill nu studera effekterna av ett långvarigt mobilanvändande.
-Det detta visar är att våra hjärnor är känsliga för elektromagnetisk strålning, vilket är fascinerande, säger hon till The Daily Beast och tillägger att hon själv börjat använda hands-free till sin mobiltelefon.

Bildspel: Mobilen stör hjärnan

Bildspel: Mobilen stör hjärnan

redaktion@improveme.se

2011-02-23 15:12:00


Text:
Publicerad: 23 februari, 2011