Åldersgräns för att sola

I Skottland finns långt framskridna planer på att införa åldersgräns för att sola solarium.

Anledningen till att man vill lagstifta om en 18-årsgräns på solarier är att man på så sätt hoppas tackla den stora ökningen av hudcancer.

Det är politikern Ken Macintosh (Labour) som ligger bakom förslaget. Macintosh poängterar att man inte vill förbjuda solarier helt och hållet, utan i stället satsa på att informera om den hälsorisk som det innebär att sola solarium, rapporterar BBC.

I Skottland uppskattar man att drygt 100 av de personer som varje år dör på grund av hudcancer har insjuknat genom solarieanvändning.

Förslaget om införandet av 18-årsgräns har fått brett politiskt stöd, och man kommer att ta ställning genom omröstning i parlamentet.

Bildspel: Åldersgräns för att sola

Bildspel: Åldersgräns för att sola

2008-01-12 00:48:00

Publicerad: 12 januari 2008

Arbetar du med en psykopat?

Här är varningstecknen som gör att du måste se upp