Träna – och bli 10 år yngre

Träning kan göra dig yngre.
Ny forskning visar att din kropp kan bli tio år yngre om du motionerar.

-För första gången kan man se att träningen har en direkt koppling till åldrandet. Motion ger helt enkelt ett längre och friskare liv, säger Nancy Pedersen, professor i medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet, till DN.

Brittiska och amerikanska forskare har studerat 2 400 brittiska tvillingar i åldrarna 18 till 81 år. Tvillingarna blev intervjuade om sina motionsvanor och sin hälsa. De fick även lämna blodprov.
Enligt studien, som publiceras i dagens nummer av medicintidskriften Archives of Internal Medicine, var den som tränade minst tre timmar per vecka, biologiskt sett tio år yngre i kroppen än den som inte tränade.

-Det är intressant att se att det räcker med måttlig träning, det måste inte vara extremt mycket eller särskilt hård träning, säger Nancy Pedersen till Dagens Nyheter.

Forskaren Lynn F Cherkas och hennes kollegor vid King's college i London som står bakom studien kunde utifrån blodproverna se att de så kallade telemorerna i kromosomernas ändar var längre hos den som tränade.

Det intresserade forskarna eftersom telomererna skyddar vår arvsmassa och tidigare forskning har visat att korta telemorer är ett tecken på åldrande.
Träningen verkade också skydda kroppen från att skadas av stress och inflammationer som i sin tur skyndar på åldrandet.

Bildspel: Träna – och bli 10 år yngre

Bildspel: Träna – och bli 10 år yngre

2008-01-29 19:29:00

Publicerad: 29 januari 2008

Arbetar du med en psykopat?

Här är varningstecknen som gör att du måste se upp