Äldre pappa – ökad risk för sjukdom

improveme.se

Ju äldre pappa – desto större risk att barnet drabbas av schizofreni, autism och möjligen andra sjukdomar, visar en ny studie. Därmed har vi orättvist pekat finger åt äldre mödrar.

Faderns ålder är den enskilt viktigaste faktorn vid icke-ärftlig genmutation hos barn, enligt den isländske forskaren Kári Stefánsson. I hans undersökning, som är publicerad på den amerikanska sajten nature.com, menar han att äldre fäders sperma innehåller fler mutationer -som kan överföras till deras barn.

-Ju fler mutationer, desto större sannolikhet att någon av dem kommer att vara skadlig, säger Stefánsson till nature.com.

Det är alltså inte bara mödrar som har ett ”bäst före”-datum, som man tidigare hävdat. Fäderna i Stefánssons studie hade nästan fyra gånger så många nya mutationer som mödrarna.

En 36-årig man kommer att vidarebefordra dubbelt så många mutationer till sitt barn som en 20-årig man, och en 70-åring åtta gånger så många, uppskattar Stefánsson och hans team.

Bildspel: Äldre pappa – ökad risk för sjukdom

Bildspel: Äldre pappa – ökad risk för sjukdom

emelie.wiktoren@improveme.se

2012-08-24 08:11:00

Publicerad: 24 augusti 2012

Bli brun utan att bränna dig

Vårsolen lyser starkt i hela Sverige