Ökad rökning bland unga kvinnor

improveme.se

Svenskarna mår på flera punkter allt bättre, visar Folkhälsoinstitutets årliga studie. Men några negativa trender förstärks. Männen blir allt mer överviktiga, och unga kvinnor fortsätter att röka mer.

Studien, som är baserad på enkäter som 20 000 svenskar mellan 16 och 84 år har svarat på, visar att under de två senaste åren har överviktiga ökat från 34 procent till 36 procent. Männen står för hela ökningen. Personer som lider av fetma har således minskat från 14 till 13 procent, och här är det männen som står för nedgången medan kvinnorna procentuellt sett är lika många.

Undersökningen visar också
att den yngsta åldersgruppen, 16-24 år, väger allt mer, vilket är en följd av ökat stillasittande på fritiden.

Rökningen fortsätter att minska, förutom bland unga kvinnor. På två år har nedgången bland män och kvinnor gått från 13 procent till elva procent. Men bland unga kvinnorna har rökningen ökat från tio procent 2009 till 13 procent förra året.

Cannabisrökningen fortsätter att minska för andra året i rad. Två procent anger att de använt hasch det senaste året.

Bildspel: Ökad rökning bland unga kvinnor

Bildspel: Ökad rökning bland unga kvinnor

emelie.wiktoren@improveme.se

2012-09-10 08:08:00

Publicerad: 10 september 2012

Bli brun utan att bränna dig

Vårsolen lyser starkt i hela Sverige