Mycket läsk kan leda till tidig födsel

improveme.se

Att dricka mycket läsk under graviditeten kan innebära ökad risk att föda för tidigt, visar en ny svensk-norsk studie. Dricker man ett glas sockersötad dryck eller mer dagligen ökar risken med 25 procent.

Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt hur sambandet mellan läskdrickande och barnafödande genom en jättelik norsk enkät där 60 000 kvinnor fick svara på vad de åt och drack under sin graviditet.

Det visade sig att risken att föda mycket för tidigt, alltså före vecka 32, ökar dramatiskt om man dricker ett glas sockersötad dryck eller mer dagligen.
Är man överviktig, alltså med ett BMI över 25, och dricker ett glas eller mer av sockersötad dryck, ökar risken med 41 procent.

Forskarna påpekar dock att det utifrån studiens upplägg inte går med säkerhet att säga att det är läskdrickandet som är orsaken, eftersom det kan finnas andra gemensamma nämnare bland de tillfrågade kvinnorna, till exempel generellt sämre kostvanor eller socioekonomiska faktorer.

Bildspel: Mycket läsk kan leda till tidig födsel

Bildspel: Mycket läsk kan leda till tidig födsel

emelie.wiktoren@improveme.se

2012-09-17 15:17:00

Publicerad: 17 september 2012

Bli brun utan att bränna dig

Vårsolen lyser starkt i hela Sverige