Så förebygger du diabetes

improveme.se

Nu kan kriterierna för fetmakirurgi komma att ändras. Enligt SOS-studien (Swedish Obese Subjects) som drivits från Sahlgrenska sjukhuset sedan 1987, är det nuvarande systemet med BMI-värdering något som inte längre är hållbart.

Året var 1992 då amerikanska National Institute of Health utformade dagens riktlinjer för överviktskirurgi. I nuläget används det som en internationell standard. Det innebär att personer vars BMI ligger över 40 (eller från 35 om de har andra riskfaktorer, som att exempelvis utveckla diabetes) är lämpliga för operation.

Många inom hälso- och fitnessbranchen har varit tveksamma till om BMI verkligen är den optimala måttstocken för att mäta en människas hälsotillstånd. Parallellt har det pågått en medicinsk debatt om personer med lägre BMI också kan ha nytta av operationerna. Läkarna har lätt för att stirra sig blinda på gränserna för body mass index och bör istället ta hänsyn till flera andra faktorer.

Nya resultat från svenska SOS-studien stödjer nu argumenten om vidgade kriterier för fetmakirurgi. Av de drygt 4000 personer som deltog jämförde forskarna de 3814 patienterna som uppfyllt de formella kriterierna och 233 personer som inte gjorde det. Deltagarna följdes upp i genomsnitt tio år.

Resultaten visar att kirurgi tydligt minskat förekomsten av typ 2 diabetes med hela 70 procent hos båda grupperna jämfört med en kontrollgrupp som inte opererats. Det visade sig också att kirurgi hade positiv effekt på riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom.

Slutsatsen, enligt forskarna, tyder på att BMI är ett allt för begränsat mått. Man måste ta fram en ny metod för att bedöma vilka patienter som är lämpliga för kirurgi då målet är att förebygga diabetes.

-Denna väl utförda studie är ytterligare en i raden som ifrågasätter BMI som det viktigaste urvalskriteriet för vilka patienter som har nytta av viktoperationer, säger docent Dag Arvidsson, grundare av Centrum för Titthålskirurgi.

-Kriterierna vilar på ett mer än 20-årigt beslut som redan då hade ett begränsat vetenskapligt stöd, tillägger han.

Två studier som släpptes i tidskriften New England Journal of Medicine under 2012 påpekade också att kirurgi var överlägset bland traditionell medicinsk behandling för att kontrollera typ 2-diabetes hos överviktiga personer.

Frågan är om debatten har pågått länge nog för att kriterierna inom fetmakirurgi kan ändras? År 2030 beräknas 9,9 procent av världens befolkning ha typ 2 diabetes, många kallar sjukdomen för den nya västvärldsepedemin. I Sverige finns det 300 000 personer som lider av det.

Bildspel: Så förebygger du diabetes

Bildspel: Så förebygger du diabetes

hannes.sundell@improveme.se

2013-05-20 14:24:00


Text:
Publicerad: 20 maj, 2013