Så många kvinnor stressar sig sjuka

improveme.se

Fyra av fem kvinnor med långvarig stess får fysiska problem. Det visar en ny svensk studie. Vanligaste besväret är smärta i muskler och leder.

Forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg har följt omkring 1500 kvinnor sedan slutet av 1960-talet och har bland annat undersökt kopplingen stress och psykosomatiska symtom.Resultatet visade att var femte medelålders kvinna upplevt ständig eller återkommande stress under de senaste fem åren.

Upplevelsen av stress var högst i åldrarna 40 till 60 år och ofta var de ensamstående eller rökare.

Av de som upplevde stress hade 40 procent psykosomatiska symptom i form av värk och smärta i muskler och leder, 28 procent led av huvudvärk eller migrän och lika stor andel rapporterade om besvär med magen.

-Även när resultaten justerats för rökning, BMI och fysisk aktivitet ser vi ett tydligt samband mellan upplevd stress och ökad förekomst av psykosomatiska symtom, säger Dominique Hange, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Av kvinnorna som hade långvarig stress men som inte led av fysiska besvär när studien inleddes 1968 hade omkring hälften fått nytillkomna symptom när de följdes upp 12 år senare.

-Kvinnors livsstil har sedan 1968 förändrats på många sätt, till exempel arbetar många fler kvinnor utanför hemmet. Dessa förändringar kan naturligtvis påverka upplevelsen av stress, säger Dominique och fortsätter:

-Men även om vi använt exakt samma fråga ända sedan 1968 kan vi inte ta för givet att begreppet ”stress” har samma innebörd. Kanske är det också mer accepterat av samhället att erkänna sin stressupplevelse idag.

Bildspel: Så många kvinnor stressar sig sjuka

Bildspel: Så många kvinnor stressar sig sjuka

emelie.wiktoren@improveme.se

2013-05-23 11:23:00


Text:
Publicerad: 23 maj, 2013