Svensk örtmedicin mot depression

improveme.se

Ungefär 250 miljoner människor lider just nu av depression och av den gruppen är en halv miljon svenskar. I en amerikansk studie har man kommit fram till att den svenska örtmedicinen SHR-5, eller Rosenrot, ger bättre hjälp än traditionella SSRI-preparat.

Konventionell antidepressiv medicin ger ibland så svåra biverkningar att allt fler väljer bort medicinen eller avbryter behandlingen i förtid. I vissa länder handlar det också om en ekonomisk fråga. Detta samtidigt som antalet deprimerade människor stadigt ökar över hela världen.

Forskare vid Perelman School of Medicine på universitetet i Pennsylvania utförde en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie där man jämförde SHR-5 med den antidepressiva medicinen Sertralin samt med placebo.

Deltagarna i studien hade två eller fler symptom på depression, så som brist på livsglädje, sömnrubbningar, upp- eller nedgång i vikt, koncentrationssvårigheter samt tankar om döden.

-Resultaten visade att växtbaserad medicin kan ha potential att behandla patienter med depression, speciellt de som inte tål konventionella antidepressiva mediciner på grund av dess biverkningar. Men större studier behövs för att tillfullo utvärdera nyttan av rosenrot jämfört med konventionella antidepressiva medel, säger Jun J. Mao, läkare och docent i allmänmedicin, vid universitetet i Pennsylvania som ledde studien som väckt stort intresse i amerikanska media.

Man såg att Sertralin hade lite större chans (1,9 ggr jämfört med 1,4 för Rosenrot) till förbättring hos patienterna men till skillnad från örtmedicinen fick patienterna kraftiga biverkningar av det traditionella antidepressiva. De vanligaste var sexuella problem och illamående.

Det ska tilläggas att studien gjordes på personer med mild till måttlig depression.

Örtmedicinen Rosenrot (SHR-5) utmanar traditionell antidepressiv medicin

Örtmedicinen Rosenrot (SHR-5) utmanar traditionell antidepressiv medicin

Rosenrot kan köpas på bland annat lifebutiken.se. 40 tabletter kostar 134 kronor.

Rosenrot kan köpas på bland annat lifebutiken.se. 40 tabletter kostar 134 kronor.

louise.flinck@improveme.se

2015-04-22 08:45:00

Publicerad: 22 april 2015

Unna dig en härlig egostund

Skäm bort dig själv hemma