Okunskapen kring HIV är fortfarande stor

Nyligen släppte Folkhälsomyndigheten rapporten ”Att leva med hiv ”. Studien omfattar cirka 1 000 personer som lever i Sverige med hiv. Man har undersökt deras livskvalitet och vilka stigman som fortfarande omgärdar sjukdomen.

Många av de som svarat på undersökningen anser att de har en hög livskvalitet men en hel del känner också att de inte kan vara så öppna som de önskar kring sin diagnos. Enbart 11% av de som har diagnosen hiv anger att de kan vara helt öppna med sin status. 42% skulle vilja vara mer öppna än vad de är idag. Den senare gruppen har en lägre livskvalitet än de som kan vara öppna gentemot sin omgivning.

En stor majoritet av alla män som har sex med män tyckte även att deras sexliv hade försämrats efter hivdiagnosen. En stor andel av de som inte har någon fast partner uppgav att de hade blivit avvisade sexuellt på grund av sin hiv.

Den gällande smittskyddslagen från 2004 innehåller ett antal olika förhållningsregler som delges personer som nyligen fått hiv. En av dessa regler är den så kallade informationsplikten. Ett av regeringens argument för att behålla en informationsplikt i lagstiftningen 2004 var att man ansåg att det oavsett medicinsk behandling och säkrare sex-praktiker alltid kvarstod en risk för att överföra hiv till någon annan i ett sexuellt möte.

I oktober 2013 lanserade Folkhälsomyndigheten kunskapsunderlaget ”Smittsamhet vid behandlad hivinfektion”. Där slår myndigheten fast att risken för att överföra hiv genom sexuell kontakt vid välfungerande behandling, när kondom används, är närmast obefintlig. Risken bedöms även som mycket liten om kondom inte används.

hivtube

Allmänhetens kunskap om hiv är relativt låg och många har förutfattade meningar. Bland annat tror nästan fyra av tio personer att hivläkemedel inte minskar smittsamheten. I själva verket är behandlingen av hiv i Sverige idag så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Risken för att överföra hiv till andra blir därmed mycket låg.

– Att ständigt leva med en oro över att bli polisanmäld, hotad eller avvisad påverkar självklart en människas välmående negativt. RFSL har i ett flertal år arbetat för en översyn av lagen och att den så kallade informationsplikten för personer som lever med hiv måste avskaffas. Ett av skälen är det faktum att de som lever med hiv i Sverige, och som vet om sin status i princip inte kan överföra viruset till någon annan säger Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande i RFSL.

Fakta om hiv:

• Cirka 7 000 personer lever med hiv i Sverige.

• Drygt 95 procent har en välinställd behandling.

• En välinställd behandling sänker virusnivåerna så kraftigt att de blir praktiskt taget noll

• En person som lever med hiv och har en välinställd behandling har idag samma förväntade livslängd som en person utan hiv.

Louise Flinck
Publicerad: 5 november 2015

Våra mest älskade skönhetsklassiker

De tidlösa produkterna vi aldrig tröttnar på