Svenska singelkvinnor får snart insemineras på hemmaplan

Att en familj inte nödvändigtvis måste bestå av en mamma, en pappa och x antal barn vet väl de flesta moderna människor. Tyvärr har Sverige legat efter när det kommer till ensamståendes rätt att skaffa familj. En singelkvinna som vill bli gravid har möjligheten att be någon hon känner att bistå med spermier, alternativt gå ut på krogen och skaffa ett hemsläp hon blir gravid med.

Vill man däremot bli mamma genom insemination får man åka utomlands. Danmark är en populär destination för provrörsbefruktning. Fler och fler svenska kvinnor väljer vårt grannland där det är lagligt. År 2005 åkte sex kvinnor över sundet för IVF. Åtta år senare, 2013, hade antalet ökat till 3 707.

Utomlands har barnet dock inte rätt att få reda på sitt ursprung till skillnad mot provrörsbefruktning i Sverige.

Rätten till assisterad befruktning (IVF) i Sverige gäller än så länge bara gifta par, registrerade partners och sambor. Men nu är det äntligen ändring på gång även i Svea rike.

Regeringen beslutade den 25 juni om att överlämna en proposition till riksdagen med förslag om att ensamstående kvinnor ska ges möjlighet till assisterad befruktning. En ensamstående kvinna som genomgår en sådan behandling blir barnets enda rättsliga förälder.

– Familjer kan se ut på olika sätt och många barn växer i dag upp i andra familjekonstellationer än den traditionella kärnfamiljen. Det är hög tid att ensamstående kvinnor ges samma möjlighet till assisterad befruktning som gifta, registrerade partner och sambor. Förslaget innebär att Sverige äntligen får en tidsenlig lagstiftning på området, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i en kommentar.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 april 2016.

Louise Flinck
Publicerad: 26 juni 2015
Foto: Alamy

Unna dig en härlig egostund

Skäm bort dig själv hemma