Steg-för-steg: Bröstförstoring

Förberedelser inför ingreppet
Som vid alla ingrepp kommer du först till ett samtal med kirurgen där du ges information om operationen. Man diskuterar anledningen till att man upplever sina bröst som för små eller hängiga och vilken typ av implantat och ingrepp som är lämpligt just för dig.

Hur länge kan man ha ett bröstimplantat?
Någon egentlig medicinsk orsak till att byta implantaten efter en viss tid finns inte. I en del implantat kan materialet efter 10-20 år bli utmattat och det kan finnas skäl att byta ut dem till modernare implantat. Den omdebatterade risken med silikon i kroppen är noga undersökt. Trots ett stort antal vetenskapliga undersökningar finns idag inga påvisade samband mellan användandet av silikonimplantat och allvarliga medicinska sjukdomar. Socialstyrelsen har överlämnat beslutet om vilka typer av implantat som ska användas till den medicinska expertisen. Det slutgiltiga valet av protestyp görs dock naturligtvis av den enskilda kvinnan.

Förberedelser inför operationen
Du som patient och kirurgen har i förväg kommit överens om vilken storlek och typ av implantat som ska användas. Före operationen markerar kirurgen de nya bröstens position med patienten i sittande ställning.

Hur går operationen till?
Oftast ges en lugnande spruta före operationen. Någon form av narkos ges alltid i kombination med lokalbedövning. Kirurgen gör ett snitt i vävnaderna och skapar en ficka där implantatet ska placeras. Proteserna kan antingen placeras i en ficka ovanpå eller under den stora bröstmuskeln. Vilket som passar i det enskilda fallet görs upp tillsammans med ansvarig kirurg. Det finns tre olika typer av snitt. Antingen läggs det i fåran under bröstet (den vanligaste metoden), i armhålan eller i kanten av bröstvårtan. När implantatet lagts på plats sys snitten ihop i flera skikt.

Efter operationen
I de flesta fall kan man gå hem samma dag. Smärtan efter operationen kan vara ganska intensiv under de första 6-8 timmarna och det krävs ibland smärtstillande sprutor. Efter detta brukar det räcka med vanliga värktabletter.
En stadig BH fungerar bra som stödförband och skall bäras dygnet runt i tre veckor. Sedan ännu en tid på dagarna. Om man använt ett implantat med slät yta brukar man rekommendera att brösten masseras varje dag. Detta för att minska risken för hård ärrbildning. Använder man implantat med knottrig yta skall man inte massera alls.

Smärta och komplikationer
Den första tiden efter operationen känns brösten oftast spända och svullna och det kan dröja upp till flera månader innan brösten har fått sin slutgiltiga form. Det finns inga tecken på att bröstimplantat påverkar möjligheten att amma barn. Likaså kan mammografi och bröstundersökningar i de allra flesta fall utföras på vanligt sätt. I vissa fall kan en grundligare mammografiundersökning behövas för att få säkert resultat.

2007-12-08 06:51:00

Publicerad: 8 december 2007

10 relationstips på semestern

En klassiker bara ni två – skapa nya minnen genom att dra iväg på en roadtrip