Svenska folkets internetvanor är kartlagda

I en undersökning som IIS (Internetstiftelsen I Sverige) gjort om svenska folkets internetvanor har man bland annat slagit fast att Facebook forfarande är giganten där hela 70 procent av internetanvändarna väljer att gå in ibland, och där nära hälften av alla går in varje dag. Instagram ökar mest och Snapchat är vanligast bland barn. Ungefär så kan man väldigt kort sammanfatta undersökningen.

Det är många som spekulerar om Facebooks popularitet kommer att dala men så har inte skett, tvärtom ökar användarna varje år. 2012 var det 64 procent av internetanvändarna som någon gång besökte Facebook. Det steg sedan till 66 procent 2013, 68 procent 2014 och är nu uppe i 70 procent.

Fler och fler äldre hittar till Facebook.
Fler och fler äldre hittar till Facebook.

Ökningen beror på att fler och fler äldre internetanvändare hittar till Facebook. Så även om ungdomar använder sig mer av andra sociala nätverk så uppväger antalet äldre tillkommna tappet av kidsen.

En uppstickare som ökar lavinartat bland användarna är Instagram. Det är inte ett nytt fenomen med detta bildbaserade medie, men dess popularitet fortsätter öka. Det är 40 procent av alla internetanvändare som använder Instagram 2015, och nästan en fjärdedel, 23 procent, gör det dagligen Kanske för att det är så enkelt att lägga in en bild och skriva en kort text till. Som en slags mikroblogg. Instagram används flitigast av de unga, men 40 procent av de i åldern 36-45 år använder också Instagram någon gång.

En annan bildbaserad kanal är Snapchat. Appen där man postar ögonblicksbilder som sedan försvinner. Snapchat domineras av barn (främst flickor) under 18 år. Fyra av fem 12-15 åringar använder Snapchat någon gång och tre av fem använder Snapchat dagligen. Om Snapchat är poppis bland de unga, så är det desto ovanligare, för att inte säga sällsynt, att personer över 35 använder appen dagligen.

Det är främst de yngre användarna som gillar Snapchat.

Twitter är en annan vanlig app som väldigt många använder. Ett inlägg får inte vara mer än 140 tecken långt, så det gäller att vara bra på att formulera sig här. Kanske är det därför många komiker, författare och andra kändisar som är vana vid ord är flitiga på Twitter. Det är nämligen mer än dubbelt så vanligt att följa folk och läsa deras tweets, än att faktiskt skriva något själv. 4 procent av internetanvändarna skickar en tweet åtminstone en gång i veckan, och 11 procent är under samma tidsperiod där för att bara läsa. De flitigaste användarna är unga män, 16-25 år, där 16 procent använder tjänsten dagligen.

Till skillnad från Snapchat och andra sociala nätverk är LinkedIn ett av få som vänder sig till vuxna. LinkedIn är främst ett slags Facebook för affärsbekanta och folk man inte känner så väl och vill nätverka med, snarare än att bli kompis med. Det är ungefär lika många som använder Twitter och LinkedIn – nämligen 22 procent. De flitigaste dagliga besökarna hittar man bland de 36-45 åriga kvinnorna och de 26-35 åriga männen med 6 respektive 5 procent

Louise Flinck
Publicerad: 5 oktober 2015

Arbetar du med en psykopat?

Här är varningstecknen som gör att du måste se upp