Så länge lever du

Får du leva länge eller blir du sjuk i förtid? Forskarna närmar sig svaren.

Forskare har länge vetat att det som påverkar en människas livslängd i första hand är generna och livsstilen.

Men vetenskapen inriktar sig nu på att få ännu mer exakta svar om vad man kan förutpå baserat på någons dna. Specifikt så studerar forskare vid Boston University människor som levt tills de blivit 100 år.

Dessa hundraåringar har visat sig ha vissa typer av gener gemensamt. Genom att studera en gengrupp kunde forskarna med 77 procents säkerhet avgöra om den kom från någon som blivit minst 100 år gammal.

De var framför allt motståndskraftiga mot åldersrelaterade sjukdomar.
-Vi upptäckte att det som gör någon benägen att leva länge är inte att de saknar anlag för sjukdomar utan att de har ett skydd mot dessa, sa forskaren Paola Sebastiani till Associaded Press.

Forskarna poängterar dock att vanor och livsstil också är viktiga. Kost, träning och rökning påverkar, samt om man ägnar sig åt riskfyllda aktiviteter som motorcykelåkning. Även könet är viktigt, då kvinnor tenderar att leva längre än män.

Bildspel: Så länge lever du

Bildspel: Så länge lever du

[email protected]

2010-07-02 09:55:00

Publicerad: 2 juli 2010

10 relationstips på semestern

En klassiker bara ni två – skapa nya minnen genom att dra iväg på en roadtrip