Pengar gör dig lycklig

Att man inte kan köpa lycka för pengar kanske inte stämmer ändå. En ny världsomfattande studie har kommit fram till att vi blir mer nöjda med livet när vi tjänar bra.

Med en högre inkomst ökar också tillfredställelsen med livet. Det visar en studie Gallup har gjort, där 136 000 människor i 132 länder deltagit.

Pengar har dock inget större samband med att ha roligt och att uppleva positiva känslor, enligt samma studie. Där är det istället mer viktigt att känna sig respekterad, att vara självständig och att ha ett tillfredsställande jobb.

Det finns enligt forskarna ingen självklar faktor som gör en lycklig, utan det är högst individuellt och beror till stor del på hur man definierar lycka. Det har också att göra med bland annat egna förväntningar och den lokala kulturen.

Bildspel: Pengar gör dig lycklig

Bildspel: Pengar gör dig lycklig

[email protected]

2010-07-05 14:15:00

Publicerad: 5 juli 2010

Arbetar du med en psykopat?

Här är varningstecknen som gör att du måste se upp