Män mer narcissistiska än kvinnor

Det är ingen hemlighet att kvinnor är medvetna om sitt utseende, ibland på gränsen till fåfänga. Men nu är det männen som beskylls för att vara självbelåtna. Ny studie menar att dagens män är mer narcissistiska än kvinnor.

Resultaten publicerades i journalen Psychological Bulletin där forskare på University of Buffalo ingående studerade narcissism i 31 år. Återkommande för undersökningen var att män, oavsett ålder och generation, i regel är mer narcissiska än kvinnor.

De typiska kännetecknen för narcissism är mänskliga dysfunktioner. Bland annat oförmågan att upprätthålla hälsosamma förhållanden, ett oetiskt beteende, brist på empati samt aggression, berättar Emily Grijalva som är assisterande professor för organisation och HR på University of Buffalo. Narcissism kan även beskrivas som en individs självupptagenhet och självförhärligande vars eviga strävan är att uppnå perfektion.

Forskarna på University of Buffalo utgick ifrån 355 journaler där de studerade både män och kvinnor i tre aspekter av narcissism; auktoritet, berättigande och exhibitionism. Det största gapet hittade vetenskapsmännen i berättigande. Studierna visade att män känner att de har större befogenhet att utnyttja andra samt att de har fler privilegier än andra, till skillnad från kvinnor.

Detta påverkar inte bara vårt sätt att tänka om män, utan utmanar även samhällssynen på den ”typiska mannen”. Manligheten befinner sig i kris, skriver DN.se. Det handlar främst om idrottsmän, som fotbollsspelaren Fredrik Ljungberg, som genom sitt modellande normaliserat fåfängan -just för att han kommer från en machokultur, förklarar Daniel Lindstöm som är modechef på Café.

-Välgroomade fotbollsspelare har haft en avgörande betydelse för att skapa en acceptans kring manliga fåfänga, säger han.

Den brittiske författaren Mark Simpson menar att det handlar om en attitydförändring mer än något annat och att detta innebär att vårt förhållande till män ifrågasätts.

Dagmawit Alemayehu
Publicerad: 14 mars 2015

Historien om plastikkirurgin

Skönhetsingreppen genom tiderna