Moraliska kompasser i förhållandet

I en funktionell relation har bägge parter en hyfsat jämn nivå när det gäller moralitet. Alla människor har en åsikt om vad som är rätt eller fel. Det gäller allt från laster som slösaktighet, lathet, svärande och spel om pengar, samt dygder som träning och hälsa, hälsosamma dieter, ett vänligt bemötande – och allt annat där emellan som vi människor har olika åsikter om.

För att få en relation att hålla i det långa loppet krävs det ofta att bägge parter tycker relativt lika när det gäller dessa laster och dygder. När den moraliska kompassen hos bägge parter är generellt sätt lika, så finns det en stabil grund att stå på. När de moraliska kompasserna är vidt skilda uppstår det ofta missförstånd och gräl, något som förstör även de allra mest kärleksfulla relationerna.

Åsikter om laster i ett förhållande
Känner du någon person som inte har en enda last? Hitta en enda person som generellt anses ha endast positiva beteenden, det är en utmaning. Laster som slösaktighet och lathet är ganska vanligt. När den ena parten känner att hen tar ett större ansvar än den andra parten uppstår det ofta gräl. Här behöver man hitta gemensam mark att stå på så att bägge parter vet vad som förväntas.

Ett moraliskt exempel: spel för riktiga pengar
En annan vanlig last i dagens svenska samhälle är spel om pengar, något som ofta tas upp i svenska dagstidningar. Medan vissa spelbolag är mer proaktiva runt spelproblematik har andra endast en standardhänvisning till hjälporganisationer inom området. För närvarande står dessutom Sverige inför en reglering av spelmarknaden där en av de största frågorna kretsar kring just spelproblem, och i vilken grad licensieringsmyndigheten kommer att ta sig an problemet. Börsnoterade MRG Group är ett företag som hör till de föredömligare i detta hänseende. Det visar man inte minst via sin spelsida Bertil.com där man i casinolobbyn Casino  Tivoli  tydligt markerar sitt ansvarstagande och sin dedikering till ansvarsfullt spelande. Redan under registreringsförfarandet gör man konsumenten medveten om tids- och insatsbegränsningar för spelsessionerna samt möjligheten till självexkludering.

Långt ifrån alla spelsidor i Sverige går lika långt i denna fråga. Och även om man spelar casino, sportspel eller poker för riktiga pengar är det under adrenalinruset inte alltid så lätt att sluta. Samma parallell går i viss grad också att dra till mobil-, data- och konsolspel – inte minst när det gäller beroendefaktorn. Det är därför ytterst är er relation som kanske till slut måste hantera situationen. Just därför behöver ni komma överens om vad som är acceptabelt och vad som inte är det när det gäller en last som pengaspel.

Kommunicera vad som är moraliskt rätt eller fel
Det finns många olika beteenden som vi människor ger efter för. Det är viktigt att komma ihåg att våra moraliska åsikter om vad som är rätt eller fel är skapade genom hela uppväxten. Om din partner uppvisar ett beteende som du anser vara en last, så är det viktigt att kommunicera detta. Om det inte går att lösa så står du inför två val: acceptera situationen eller lämna din partner.

Åsikter om dygder i ett förhållande
Går det att vara “för snäll”? Det finns folk som är så snälla att de nästan blir dumma. Andra blir rent av “överkörda”. När man är så snäll att man sätter andras behov framför sitt egna, gång efter gång, så kan man lätt skapa en jobbig situation för sig själv och för sin partner.

När det gäller dygder som träning och hälsa så gäller det även där att hitta en balans. Om ena parten är ett “träningsfreak” och den andra en “soffpotatis”, så är det sannolikt att någon kommer att lessna på den andra. Man behöver inte alltid vara ohälsosam för att man inte tycker om att hålla igång fysiskt. Vise versa behöver det heller inte nödvändigtvis vara hälsosamt att träna för mycket.

Allt eftersom vi växer upp adopterar vi våra beteenden, enligt pedagogik och socialpsykologi. Ibland kan även dygder bli en belastning för ett förhållande. Om de moraliska kompasserna pekar åt olika håll behöver man kommunicera med varandra och hitta en väg som funkar för bägge parter i ett förhållande.

Med lite hjälp av varandra, sina vänner och sin familj kan vi förhoppningsvis få våra kompasser att peka närmare samma punkt.

Publicerad: 20 oktober 2018

10 relationstips på semestern

En klassiker bara ni två – skapa nya minnen genom att dra iväg på en roadtrip