Så hittar ni tillbaka till varandra igen

improveme.se

För många par följs förälskelsen av besvikelse. Partnern motsvarar inte längre dina förväntningar och tvivel uppstår. Men det finns möjlighet för er att växa tillsammans – om ni tar vara på möjligheten.

Under förälskelsen upplever vi de goda sidorna hos vår partner. Svårigheterna kommer oftast när relationen börjar bli mer seriös och vi vågar slappna av och vara oss själva, utan att anstränga oss lika mycket som under dejtingfasen. Vi upptäcker kanske till och med nya sidor hos varandra.

Förväntningar och försvarsstrategier kolliderar och båda känner sig svikna av den andre eftersom ingen får sina behov uppfyllda.

Det här är en fas som de flesta par behöver anstränga sig för att ta sig igenom. Hur svårt det är beror på tidigare erfarenheter och oläkta känslomässiga sår som vi bär med oss. Ju större såren är -desto större blir utmaningen. Men också möjligheten att växa genom relationen.

För att kunna växa tillsammans måste viljan finnas. Vi måste också ha en vilja att förstå vår partner -och oss själva.

Psykologiguiden.se tipsar om hur ni kan gå till väga.

Prioritera relationen
Många glömmer detta när förälskelsen är över och vi tar varandra mer för givet. Att ge tid och uppmärksamhet är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna växa tillsammans.

Lyssna när du lyssnar
Försök att koncentrera dig på att förstå din partner. Lyssna i stället för att avbryta eller försvara dig och kom med förstående kommentarer. Försök sätta din in i hur din partner känner sig -sedan kan ni byta roller.

Medveten närvaro
Att vara medveten om situationer och tankar kan hjälpa dig att förstå och uppleva dig själv och din partner, utan att döma och fastna i tolkningar om den andre personen som är baserade på rädslor och gamla erfarenheter.

Rannsaka dig själv
Vid relationsproblem kan allt kännas som en enda röra och du har svårt att sortera sina känslor. Öppna dig själv för att se en del av dig som du inte är medveten om. Se ditt sårade jag, ditt jag som inte kan förlåta, känner sig övergiven eller i behov av kärlek. Det handlar inte om din partner, utan hur du upplever situationen. Försök acceptera det du ser i dig själv -även motståndet gentemot din partner.

När du ser sanningen om dig själv börjar motståndet lösas upp. Det kan naturligtvis innebära att konsekvensen av det är att lämna en relation där du exempelvis inte blir bemött med respekt, men du lämnar i så fall på grund av respekt för dig själv, utan att anklaga den andre personen.
 
Ta hjälp
Om ni kört fast rejält -var inte rädd för att ta hjälp av en terapeut eller självhjälpsböcker. Ibland är en liten knuff i rätt riktining allt som behövs.

Bildspel: Så hittar ni tillbaka till varandra igen

Bildspel: Så hittar ni tillbaka till varandra igen

emelie.wiktoren@improveme.se

2013-09-11 11:18:00

Publicerad: 11 september 2013

Bli brun utan att bränna dig

Vårsolen lyser starkt i hela Sverige