Sexualundervisning ökar självkänsla

I många mindre resursstarka länder står kultur och traditioner i vägen för nödvändig utveckling. Vi har tidigare skrivit om att menstruationsskydd inte alltid är en självklarhet. På samma sätt har sexualundervisning upplevts som tabu, ett ämne som fått en så kallad skam-stämpel, berättar Maria Andersson, generalsekreterare på RFSU.

-I många länder där sexualundervisning är frånvarande har man varit rädd för att ”väcka den björn som sover”. Ibland är föräldrarna oroliga för att deras barn ska få fel sorts utbildning, förklarar hon.

RFSU menar däremot att sexualundervisning för unga flickor i hela världen inte borde vara ett val utan ett krav. Tillsammans med samarbetspartners i u-länder har de därför tryckt på lagstiftningar, regler och undervisning som stärker unga kvinnors roll i samhällen -bland annat sexualundervisning.

-Friheten att kunna bestämma över sin egen kropp leder till att man kan bestämma över sitt liv. Just därför är ämnet viktigt, förtydligar Maria.

I exempelvis Ghana är sexualitet över huvud taget tabu. RFSU har i samarbete med Youth Harvest Foundation Ghana arbetat för 10-19-åriga flickors reproduktiva rättigheter. Detta genom att upplysa föräldrar, lärare och beslutsfattare om de bästa tillvägagångssätten. De har bland annat uppmuntrat lärare att ta upp känsliga frågor som abort, onani och homosexualitet.

-Utbildningen har gett flickorna mod att hävda sina rättigheter och samtidigt ökat deras självförtroende, berättar hon. Flickor som tidigare varit okunniga om menstruation vågar nu, med rätt utbildning, ta sin plats i samhället.

Dagmawit Alemayehu
Publicerad: 7 maj 2015

Hästsvans på fem minuter – precis som Victoria!

Stressad? Gör som kronprinsessan!