Antalet smittade av klamydia fortsatt högt i Sverige

I semestertider liggs det extra mycket. Inget fel i det, tvärtom. Men om det är en ny bekantskap är det som alltid bra att tänka på att skydda sig. En kondom kommer man långt med. Och i Sverige 2015 vet vi att det inte är mannens ansvar, nej även tjejer kan gå iväg och köpa skydd. Det är en billig försäkring.

Om du fått en könssjukdom som räknas som allmänfarlig är du skyldig att anmäla det. Du bör dessutom söka upp sexpartners för att berätta om smittan så att även de kan undersöka sig för att utesluta risk, eller få behandling om de är smittade. De tre vanligaste allmänfarliga sjukdomarna du måste anmäla enligt smittskyddslagen är  •klamydia •gonorré •syfilis.

Även om siffrorna stagnerat lite efter 15 års ökning, så är klamydia landets i särklass vanligaste sexuellt överförbara infektion. Under 2014 anmäldes 36 125 fall, vilket är i stort sett på samma nivå som 2013. Fallen är liksom tidigare framför allt koncentrerade till personer under 30 år. 57 procent av fallen var kvinnor, 43 procent män.

Det luriga med klamydia är att man inte alltid känner av symptomen som för kvinnor oftast består av sveda när man kissar, flytningar som kan lukta illa, mellanblödningar eller samlagsblödningar, ont nertill i magen. För män är symptomen oftast sveda när man kissar, flytningar från urinröret, svullnad och värk i pungen

Inte bara klamydia, utan även gonorré har ökat i Sverige. Under 2014 anmäldes 1 336 fall av gonorré, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med 2013.

– Ökningen av gonorré, inte minst bland män som har sex med män, är oroväckande. Även om det delvis kan förklaras med ökad provtagning måste vi ha ögonen på detta. Samtidigt behöver de förebyggande åtgärderna även på STI-området i övrigt utvecklas ytterligare. En nyckelgrupp är unga män, som är underrepresenterade i provtagningen, inte minst för klamydia. Eftersom många av dem inte får några symtom är det extra viktigt, säger Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Den tredje allmänfarliga sjukdomen syfilis har däremot minskat efter en stadig ökning sedan år 2000. Under 2014 rapporterades 244 fall, en minskning med 14 procent jämfört med 2013.

 

Louise Flinck
Publicerad: 22 juli 2015

Arbetar du med en psykopat?

Här är varningstecknen som gör att du måste se upp