Här har svenskarna säkrast sex

Kondomen är det vanligaste preventivmedlet bland svenskarna. En av fyra uppger att de väljer den för att skydda sig under sexakten. Men hur skiljer sig egentligen kondomanvändningen i vårt avlånga land?

RFSUs undersökning Kådiskollen visar att boende i norra Sverige är bäst på att skydda sig. Var fjärde norrlänning använder nämligen alltid gummi under sexakten och nästan en tredjedel använde det när de hade sex senast. Sämst på kondomanvändning är de som bor i södra Sverige.

De flesta svenskar har sex någon gång i veckan. Mest liggs det i huvudstaden. Varannan stockholmare uppger nämligen att de har sex en gång i veckan eller mer. I norra Sverige liggs det lite mindre, 45 procent av norrlänningarna har sex någon gång i månaden eller mer sällan.

Även om stockholmarna har mest sex har boende i norra Sverige säkrast sex. Norrlänningarna är nämligen bäst i landet på att använda kondom. Så många som 25 procent uppger att de alltid eller ofta använder gummi för att skydda sig under sexakten.

Nära en tredjedel använde dessutom det populära preventivmedlet vid senaste sextillfället. Sämst på kondomanvändning är de boende i Skåne, Halland och Blekinge. Där uppger endast 15 procent att de främst använder preventivmedlet. I södra Sverige anser dessutom flest, 53 procent, att det inte är lika skönt att ha sex med kondom.

Andra nackdelar som svenskarna ser med kondomen är att man inte kan vara lika spontan och att det är ett jobbigt avbrott i sexakten. Den främsta fördelen med att använda kondom är att slippa behöva oroa sig över att bli smittad av en könssjukdom, det uppger hela 60 procent av svenskarna. Något som främst stockholmarna värderar högt då drygt två av tre av de boende i huvudstaden uppger detta. Att det skyddar från graviditet är en annan fördel som också värderas högt.

Här bor svenskarna som är bäst på att använda kondom:

  1. Norra Sverige                                  25 %
  2. Stockholm                                       23 %
  3. Norra mellersta Sverige                  19 %
  4. Södra mellersta Sverige                 18 %
  5. Skåne, Halland och Blekinge         15 %
Redaktionen
Publicerad: 3 september 2017
Foto: Alamy

Våra mest älskade skönhetsklassiker

De tidlösa produkterna vi aldrig tröttnar på