Sex av tio saknar sexlusten

Hela 61 procent av svenskarna upplever problem med minskad sexlust, men endast hälften av dem gör något för att öka sexsuget. Att sova och strunta i problemet är vanliga knep för att återfå lusten, men nära var fjärde svensk kan också tänka sig att testa lustgivande kosttillskott. Det visar en ny riksomfattande undersökning om svenskars sexvanor som genomförts av RFSU.

I en ny undersökning som Norm har genomfört på uppdrag av RFSU AB har närmare 6 000 svenskar i åldern 30-69 år över hela Sverige tillfrågats om sina sexvanor. Undersökningen visar att sex av tio svenskar upplever bristande sexlust. Vanligast är problemet bland kvinnor (70 procent). Närmare var femte kvinna svarar att den minskade sexlusten förekommer ofta eller alltid. Stress, trötthet och brist på egen tid anges vara de vanligaste orsakerna.

Många önskar sig dock mer lust och 42 procent av svenskarna försöker göra något åt problemet med periodvis låg sexlust. De allra flesta som försöker åtgärda problemet är män. Förutom att ta en tupplur eller att undvika att tänka på problemet så tittar männen också på erotisk film eller använder kosttillskott för att få fart på lusten igen.

lust_artikel
Kvinnorna svarar i högre utsträckning att de reser bort med sin partner eller samtalar om problemet tillsammans för att öka sexbegäret. Ungefär var tionde person dricker också vin i lusthöjande syfte. Idag använder fyra procent av svenskarna lustgivande kosttillskott i samma syfte, men undersökningen visar att ungefär var femte person skulle kunna tänka sig att testa tillskott.

När det kommer till hur ofta svenskarna har sex så svarar var fjärde person att de ligger en gång varannan månad eller mindre. Var tredje person har sex en gång i veckan eller oftare och så få som två procent ligger dagligen. I åldersgruppen 30-49 år har man också oftare sex än de i åldern 50–69 år.

– Många svenskar lever ett stressigt liv där det är helt normalt att i perioder känna sig för trött för att ens tänka på sex. Det är den vanligaste orsaken till att många faktiskt inte har sex oftare än sex gånger per år. Förutom stress kan bristen på energi vara relaterad till att man inte får i sig alla mineraler och vitaminer som kroppen behöver, vilket i sin tur kan påverka sexlusten, säger Jessica Åström, produktchef på RFSU.

För att ge svenskarna mer lust lanserar nu därför RFSU kosttillskottet Lust och Energi som finns i två olika varianter, en anpassad för män och en för kvinnor. Rekommenderat pris är 299 kronor.

Redaktionen
Publicerad: 11 april 2016
Foto: Alamy

Arbetar du med en psykopat?

Här är varningstecknen som gör att du måste se upp