Svenska kvinnor gör flest aborter i Norden

Man kan tro att vi år 2015 är så upplysta att vi numera är flitiga med att använda preventivmedel när vi inte vill bli gravida. Men så är inte fallet i Sverige. Vi har Västeuropas högsta andel aborter. Vi ligger på en högre andel än våra nordiska grannländer, och antalet aborter ökar i åldersgruppen 25–29 år. En av tio skyddar sig inte alls trots att de inte vill bli gravida.

Dessa alarmerande siffror är något gynekologen och överläkaren Helena Kopp Kallner vid Danderyds sjukhus reagerat över. Hon initierade en undersökning där 1000 kvinnor deltog för att undersöka varför antalet aborter är så höga, och till och med ökar, i Sverige.

Ca 72% av alla kvinnor i fertil ålder använder någon typ av preventivmedel, enligt studien. Men, av någon anledning använder vi mer ineffektiva metoder som kondom, säkra perioder och avbrutet samlag, jämfört med andra länder

–Vi tror att det beror på rädslan för att tillföra kroppen hormoner, säger Helena. De här kvinnorna tror att det är farligt att tillföra hormoner, att det inte är naturligt. De är inte rätt informerade, tyvärr. Vi lever inte i en tid där kvinnan föder 12 barn och ammar däremellan. Det är naturligt för kroppen, men så vill vi inte ha det. Därför använder vi preventivmedel

Helena Kopp Kallner är bekymrad över kvinnor i speciellt åldern 25–29 år förhåller sig till preventivmedel.

– Många av de ”hormonskeptiska” kvinnorna har ett stort engagemang för miljön, äter sunt och tar hand om sin hälsa, säger Helena. De är medvetna och kontrollerande, men i det här fallet har inte adekvat information nått fram. Studier visar dessutom att ur ett miljöperspektiv är det bättre att använda hormonpreparat som gör att du blöder mindre och därmed använder mindre mängd bindor och tamponger

Helena rekommenderar i första hand hormonspiral och p-stav för att undvika oönskade graviditeter. Risken för att bli gravid är minimal, man blöder mindre menssmärtorna är inte lika intensiva och risken för livmodercancer minskar

Hormonspiral och p-stav är säkrast om man inte vill bli gravid.
Hormonspiral och p-stav är säkrast om man inte vill bli gravid.

Så här hög är risken att bli med barn med de vanligaste preventivmedlen.

• P-stav Ingen påvisbar risk alls – 0 av 1 000

• Hormonspiral 0,2 av 1 000

• Kopparspiral 0,8 av 1 000

• P-piller 90 av 1 000 första året. Gäller framför allt för de som glömmer att ta sitt piller, eller varit magsjuka. Nästan varannan av kvinnorna som använder p-piller har någon gång glömt att ta sitt piller. Andelen som blir med barn år två och framåt är färre än 90 av 1 000.

• Kondom 30 av 1 000 – när kondomen är på under hela samlaget. Hos ungdomar har man sett att så många som 180 av 1 000 blir gravida någon gång under det första året.

• Pessar 60-120 av 1 000

• Säkra perioder 240 av 1 000 (nästan var fjärde kvinna)

• Avbrutet samlag 220 av 1 000

Myter kring olika preventivmedel

”Det är svårare att bli gravid om du har använt hormonella preventivmedel”
Inte sant. Det enda preventivmedel som kan göra det svårare att bli gravid efteråt är p-sprutan som gör att det kan ta några månader innan man blir gravid. P-sprutan används av få kvinnor.

”Du kan få blodpropp av hormonella preventivmedel”
Detta gäller endast kombinerade p-piller. Dvs de som innehåller både östrogen och gestagen. Risken är mycket liten, 6-12 av 10 000.

”Cancerrisken ökar”
Tvärtom. Forskningen visar att den totala cancerrisken minskar vid användning av hormonella preventivmedel.

”Kondom är bäst för det skyddar även mot könssjukdomar”
Stora informationskampanjer med syftet att minska könssjukdomar, har lett till att kondom har fått ett bättre rykte än det förtjänar när det gäller risken att bli gravid. Om kondomen sitter där den ska under hela samlaget, inte är trasig och mannen tar ut penisen innan den slaknar, fungerar kondom bra. Problemet är bara att många glömmer att sätta på den i stundens hetta, och den läcker när man ligger kvar och gosar efter samlaget under tiden som penisen slaknar inne i kvinnans slida. Kondom skall användas för att skydda mot sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt som man har en effektiv metod som skyddar mot graviditet.

”Naturliga metoder, utan hormoner, är bäst för kroppen”
Inte sant. Hormonella preventivmedel har flera omedelbara fördelar som minskad mensvärk, minskad mensblödning och möjligheten att kontrollera när och om man vill blöda. Långsiktigt skyddar de mot cancer. Resultat av en mindre effektiv preventivmetod är ofta en abort som många kvinnor vill undvika. En abort har dock inga långsiktiga hälsonackdelar. Graviditet och förlossning innebär den högsta hälsorisken för en kvinna under hennes liv. En dröm är att alla graviditeter skall vara önskade och efterlängtade och därmed värda denna risk.

”Man går upp i vikt av hormonella preventivmedel”
Vetenskapliga studier visar att dagens hormonella preventivmedel inte påverkar vikten.

”Risken att få utomkvedshavandeskap ökar när man använder spiral”
Inte sant av den enkla anledningen att risken att över huvud taget bli gravid är marginell. Risken att få ett utomkvedshavandeskap är högst för den som inte använder preventivmedel alls eller använder ett mindre effektivt preventivmedel.

Avslutningsvis rådissar Helena Kellner apparna som sägs räkna ut säkra perioder, och som många kvinnor därför använder som preventivmedel istället för klassiska och säkra metoder som spiral och p-stav.

Louise Flinck
Publicerad: 28 oktober 2015
Foto: Alamy

Skönhet från ditt kök

Så fixar du looken hemma!