Historien om plastikkirurgin

Redan 10.000 år f Kr genomfördes kirurgiska ingrepp, såsom håltagning i skallbenet. Så tidigt som 1950 f Kr finns noteringar om specialiserad kirurgi för behandling av grå starr.

På 600-talet f Kr reparerade man skadade näsor genom ingrepp som har vissa likheter med dagens plastikkirurgiska metoder. Därefter stod utvecklingen nästan still fram till 1500-talet, då italienaren Gaspare Tagliacozzi (1545 – 1599) anses ha lagt grunden till plastikkirurgin.

Gaspare Tagliacozzi
Tagliacozzi publicerade sina erfarenheter i skriften “Vi reparerar och lagar kroppsdelar som naturen skänkt men som ryckts bort av ödet“. Genom detta ville Tagliacozzi, stödja den skadades förhoppningar om ett naturligt utseende. Som så många andra banbrytande personer inom läkekonsten fördömdes Tagliacozzis framsynthet och anklagades för att utföra illegala ingrepp som stred mot naturen.

Några större framsteg i utvecklingen av plastikkirurgin skedde sedan inte förrän under det första världskriget. Då tvingades kirurgerna att försöka reparera svåra skottskador, främst i ansiktet. Detta ledde till uppkomsten av flera kirurgiska centra med plastikkirurgisk specialitet. Erfarenheter vanns och nya tekniker utvecklades. Resan fram till den moderna plastikkirurgin hade börjat.

Den moderna plastikkirurgin
Det primära var att återupprätta funktionen i det skadade området. Däremot ansågs det sekundärt att återställa utseendet. Men i och med att metoderna förbättrades, uppmärksammades behovet av att återuppbygga utseendet och estetiken i det skadade området. Större tonvikt lades på att den drabbade personen skulle få möjlighet att leva ett socialt liv, bli accepterad av sin omgivning och stärka sin självkänsla.

Explosionsartad

Nu började en ny era där estetisk plastikkirurgi fick en given plats i läkekonstens historia. Från 1930 till 1980 var utvecklingen explosionsartad. Det plastikkirurgiska området blev då etablerat som fullvärdig vetenskap och specialitet. Man behandlade komplicerade benbrott, trycksår, brännskador, förfrysningsdefekter och även nervskador. Plastikkirurgerna blev hantverkare och mästare på att utföra kirurgiskt fullvärdiga ingrepp som gav bästa möjliga resultat vad gäller både utseende och funktion.

Legendarisk professor
Under 1950-talet grundlade den svenska plastikkirurgin sitt goda rykte under ledning av den legendariske professorn Tord Skoog. Skoog placerade svensk, modern plastikkirurgi på världskartan och var en av grundarna till den internationella plastikkirurgiska föreningen som idag har över 10.000 medlemmar i ett sjuttiotal länder.

Redaktionen
Publicerad: 12 september 2021
Foto: Alamy

Arbetar du med en psykopat?

Här är varningstecknen som gör att du måste se upp