Säkra ingrepp kräver bra läkare

improveme.se

Allt fler utför injektionsbehandlingar, men alla är långt ifrån kunniga. Fillerexperten Martina Richter vill lyfta fram vikten av bra utbildning.
– Läkare, tandläkare och sjuksköterskor vill ge sig in i en lukrativ bransch, säger hon.

En ökad efterfrågan på fillers har lett till att allt fler patienter blir missnöjda med sina resultat.

Under en paneldebatt
på Health and Beauty Medical i Oslo berättade läkaren Miguel Stanley, internationellt känd inom estetiska behandlingar och med flera egna tv-program, att 85 procent av hans behandlingar är korrigeringar av andras fel.

-Detta är en skrämmande siffra, säger Martina, som är distributör av Stylage och har flera års erfarenhet av fillerbehandlingar.

Kunderna är då oftast missnöjda på grund av att att de har fått för mycket volym eller ett assymetriskt resultat.

För att undvika problemet
är det viktigt att vara vaksam och att ställa krav.

-Våga ställa frågor om du känner dig osäker på ingreppet. Du kan också fråga om behandlarens utbildning och be om att få se ett bevis, det är kundens rättighet, säger Martina.

Att branschen kontrolleras bättre och att fler injektionsbehandlare utbildar sig inom området är också viktigt för att undvika problemet.

Martina driver även
Inject Academy, som erbjuder flera olika kurser inom fillerbehandlingar. Skolan utbildar bara läkare och sjuksköterskor och om någon inte klarar kursen får personen komma tillbaka.

-Det är ytterst viktigt att behandlaren är professionell och bemöter patienten på rätt sätt, lyssnar och ger förslag som återspeglar det man kan behandla och som kunden önskar.

InjectAcademy satsar
nu på att söka personer som är missnöjda med sin fillerbehandling.

-Vi vill träna alla våra kursdeltagare att även hjälpa kunder som råkat ut för en misslyckad behandling. Det här är viktigt att lära ut, säger Martina.

En ökad efterfrågan på fillers har lett till att allt fler vill ge sig in i en lukrativ bransch.

En ökad efterfrågan på fillers har lett till att allt fler vill ge sig in i en lukrativ bransch.

Martina Richter, som driver Inject Academy, hoppas att fler ska utbilda sig inom fillerbehandlingar för att undvika missnöjda patienter.

Martina Richter, som driver Inject Academy, hoppas att fler ska utbilda sig inom fillerbehandlingar för att undvika missnöjda patienter.

redaktion@improveme.se

2014-03-05 08:51:00

Publicerad: 5 mars 2014

Skönhet från ditt kök

Så fixar du looken hemma!