Nu blir fillerbehandlingarna säkrare

Ny utbildning fokuserar på kvalité istället för varumärke