Fräscha upp armarna!

Så reducerar du problemen lätt